logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo Ô TÔ

19.01.21 | 3767 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia:

  • Bộ môn Ô tô
  • Công ty: Wurth VN
  • Công ty: Achison
  • Công ty Quốc An

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

 

1. Kỹ thuật chăm sóc xe cơ bản


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Không.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Thực hiện được 1 số công việc cơ bản: Vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang máy…

+ Nhận biết và sử dụng được 1 số dung dịch phục vụ công việc chăm sóc xe

+ Sử dụng đúng các dụng cụ chuyên dùng trong công việc chăm sóc xe

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Dung dịch và sử dụng các dụng cụ cơ bản để chăm sóc xe ô tô

+ Quy trình rửa xe và Hút bụi ô tô

+ Phương pháp vệ sinh khoang máy ô tô

+ Phương pháp vệ sinh nội thất ô tô

+ Phương pháp đánh bóng ô tô

- Lịch dạy: { (2-4-6) hoặc (3-5-7) hoặc (sáng thứ 7 và sáng CN) hoặc (chiều thứ 7 và chiều CN)

 

2. Kỹ thuật sơn xe cơ bản


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Không

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Sử dụng và điều chỉnh được thiết bị sơn phù hợp với bề mặt làm việc

+ Thực hiện được kỹ thuật phun sơn cơ bản đúng yêu cầu

+ Xử lý cơ bản bề mặt sơn lỗi

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Lý thuyết về sơn, súng sơn

+ Kỹ thuật phun nước

+ Phương pháp chuẩn bị bề mặt sơn

+ Kỹ thuật sơn: sơn lót sơn màu, sơn bóng

+ Phương pháp xử lý bề mặt sơn

- Lịch dạy: { (2-4-6) hoặc (3-5-7) hoặc (sáng thứ 7 và sáng CN) hoặc (chiều thứ 7 và chiều CN)

 

3. Bảo dưỡng sửa chữa động cơ máy nông nghiệp cơ bản


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: không

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của ĐCĐT

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của HTNL động cơ máy nông nghiệp cơ bản

+ Nhận dạng các chi tiết của bơm cao áp

+ Tháo lắp các chi tiết của bơm cao áp

+ Lắp đặt bơm cao áp vào động cơ

+ Vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

- Nội dung: (tóm tắt)

 + Cơ bản về ĐCĐT

+ Hệ thống nhiên liệu trên động cơ diesel

+ Quy trình tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa bơm cao áp PF

+ Lắp đặt, cân chỉnh bơm PF vào động cơ

+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ diesel sử dụng bơm PF

- Lịch dạy: Tối (2-4-6) hoặc Tối (3-5-7)


Các Tin Khác: