logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN LẠNH

10.03.21 | 4970 |

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ  ĐIỆN LẠNH

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Sữa chữa, bảo dưỡng điện lạnh dân dụng”

Thời gian: (72h)

Học phí:

2.000.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.600.000đ

 • Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của chu trình lạnh.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của hệ thống lạnh dân dụng.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.
 • Tháo lắp thành thạo các thành phần cấu tạo của hệ thống lạnh dân dụng.
 • Thao tác thành thạo cân cáp, hút chân không và nạp gas cho hệ thống lạnh dân dụng.
 • Chuẩn đoán và giải quyết thành thạo các sự cố cơ bản của hệ thống lạnh dân dụng.

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật lạnh.

Bài 2: Kỹ thuật gia công đường ống gas Bài 3: Khảo sát sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại tủ lạnh.

Bài 4: Lắp ráp mạch điện, mạch điện xả đá của tủ lạnh.

Bài 5: Cân cáp, thử kín, hút chân không, nạp gas cho tủ lạnh.

Bài 6: Xử lý các sự cố và thay thế các thiết bị hư hỏng cơ bản trong tủ lạnh. Bài 7: Khảo sát sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tủ kem, tủ mát, tủ đông và máy nước nóng lạnh.

Bài 8: Lắp ráp mạch điện của tủ kem, tủ mát, tủ đông và máy nước nóng lạnh. Bài 9: Cân cáp, thử kín, hút chân không, nạp gas cho tủ kem, tủ mát, tủ đông và máy nước nóng lạnh.

Bài 10: Xử lý các sự cố cơ bản của tủ kem, tủ mát, tủ đông và máy nước nóng lạnh: phần điện và phần lạnh.

Bài 11: Bảo trì, bảo dưỡng điện lạnh dân dụng.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN

CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Lắp đặt, sửa chữa và bảo

dưỡng máy điều hòa

không khí”

Thời gian: (72h)

Học phí:

2.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 2.000.000đ

 • Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của chu trình lạnh.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của hệ thống ĐHKK dân dụng.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm và đồ nghề dùng cho ĐHKK dân dụng.
 • Tháo lắp thành thạo các thành phần cấu tạo

của các loại máy ĐHKK dân dụng.

 • Lắp đặt thành thạo các loại máy ĐHKK dân dụng.
 • Thao tác thành thạo cân cáp, hút chân không và nạp gas cho các loại máy ĐHKK dân dụng.
 • Chuẩn đoán và giải quyết các sự cố cơ bản của máy ĐHKK dân dụng.
 • Bảo trì, bảo dưỡng cho các máy ĐHKK dân dụng.

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật lạnh.

Bài 2: Kỹ thuật gia công đường ống gas

Bài 3: Khảo sát sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy ĐHKK treo tường.

Bài 4: Tháo, lắp các chi tiết máy ĐHKK treo tường.

Bài 5: Lắp ráp mạch điện máy ĐHKK treo tường.

Bài 6: Tính toán lựa chọn công suất, thiết bị lắp đặt cho máy ĐHKK treo tường.

Bài 7: Lắp đặt máy ĐHKK treo tường

Bài 8: Xử lý các sự cố và thay thế các thiết bị hư hỏng cơ bản trong máy ĐHKK treo tường.

Bài 9: Khảo sát sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy ĐHKK thương mại.

Bài 10: Lắp đặt máy ĐHKK thương mại.

Bài 11: Xử lý các sự cố và thay thế các thiết bị hư hỏng cơ bản trong máy ĐHKK thương mại.

Bài 12: Bảo trì, bảo dưỡng máy

ĐHKK.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN

CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Lắp đặt, sửa chữa và bảo

dưỡng hệ thống

ĐHKK

trung tâm”

Thời gian: (72h)

Học phí:

2.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 2.000.000đ

 • Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của chu trình lạnh.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của hệ thống ĐHKK TT.
 • Đọc, phân tích thành thạo bản vẽ, bóc tách được khối lượng vật tư thiết bị thi công.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và đồ nghề dùng cho ĐHKK TT.
 • Thao tác lắp đặt thành thạo các thiết bị, đường ống, tủ điện máy ĐHKK trung tâm VRV, Water Chiller.
 • Thao tác thành thạo thử kín, hút chân không và nạp gas, nạp dầu cho hệ thống.
 • Vận hành, chuẩn đoán và giải quyết thành thạo các sự cố cơ bản của các hệ thống ĐHKK trung tâm.
 • Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống ĐHKK trung tâm.

Bài 1: Khảo sát sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK trung tâm.

Bài 2: Tháo, lắp các chi tiết cấu tạo của dàn lạnh trong hệ thống ĐHKK trung tâm. Bài 3: Đọc, phân tích bản vẽ và bóc tách khối lượng thi công.

Bài 4: Lắp đặt hệ thống ĐHKK trung tâm.

Bài 5: Lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm.

Bài 6: Vận hành hệ thống ĐHKK trung tâm

Bài 7: Xử lý các sự cố và thay thế các thiết bị hư hỏng cơ bản trong hệ thống ĐHKK trung tâm

Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trung tâm.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN

CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Tự động đo lường và điều khiển các hệ thống lạnh trong công nghiệp”

Thời gian: (72h)

Học phí:

2.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 2.000.000đ

 • Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của chu trình lạnh.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của hệ thống lạnh công nghiệp.
 • Đọc, phân tích bản vẽ các hệ thống lạnh công nghiệp.
 • Lắp đặt thành thạo các mạch đo lường và điều khiển cho hệ thống lạnh công nghiệp.
 • Lắp đặt thành thạo các tủ điện điều khiển, động lực cho các hệ thống lạnh công nghiệp.
 • Cài đặt được các thiết bị đo lường, điều khiển cho các hệ thống lạnh công nghiệp.

-Vận hành, chuẩn đoán và giải quyết thành thạo các sự cố cơ bản về điện của các hệ thống lạnh

công nghiệp.

Bài 1: Khảo sát nguyên lý cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

Bài 2: Đọc, phân tích bản vẽ nguyên lý của hệ thống lạnh công nghiệp.

Bài 3: Tính toán và lựa chọn các thiết bị điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh.

Bài 4: Chuỗi an toàn trong hệ thống lạnh.

Bài 5: Điều khiển máy nén và các thiết bị trong hệ thống lạnh.

Bài 6: Các mạch điện điều khiển ứng dụng trong hệ thống lạnh

Bài 7: Tự động hóa máy nén lạnh: điều chỉnh năng suất lạnh và bảo vệ máy nén.

Bài 8: Tự động hóa thiết bị ngưng tụ: tự động hóa bình ngưng và dàn ngưng.

Bài 9: Tự động hóa thiết bị bay hơi: tự động cấp lỏng và tự động bảo vệ thiết bị bay hơi

Bài 10: Các mạch điện tự động hóa trong hệ thống lạnh trong thực tế.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Sửa chữa board mạch điện lạnh cơ bản”

Thời gian: (36h)

Học phí:

1.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.200.000đ

 • Sử dụng thành thạo VOM, mỏ hàn, hút chì, máy khò.
 • Xác định được phẩm chất và các chân của linh kiện điện tử cơ bản và điện tử công suất.
 • Thay thế được các linh kiện điện tử bị chết.
 • Phân loại và xác định được chức năng của các loại cảm biến trong máy lạnh.
 • Lắp ráp thành thạo các mạch ứng dụng từ các linh kiện điện tử.

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng dụng cụ - thiết bị

Bài 2: Cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử cơ bản: điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor Bài 3: Cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất cơ bản: thyristor, triac, diac, opto, SSR. Bài 4: Kiểm tra các linh kiện: xác định giá trị, kiểm tra phẩm chất, xác định chân.

Bài 5: Khảo sát đặc tính của linh kiện: mạch nguồn, mạch chỉnh lưu, mạch dimmer, mạch ứng dụng SSR điều khiển tốc độ quạt.

Bài 6: Cảm biến trong hệ thống lạnh

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Sửa chữa board mạch điện lạnh nâng cao”

Thời gian: (108h)

Học phí:

3.000.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 2.400.000đ

 • Thay thế thành thạo các linh kiện điện tử bị chết trong board mạch máy lạnh, tủ lạnh.
 • Xây dựng được sơ đồ khối và linh kiện các khối của board mạch.
 • Vẽ lại được sơ đồ nguyên lý từ board mạch.
 • Chuẩn đoán được các PAN và sửa chữa.

Bài 1: Cổng logic và IC số

Bài 2: Sơ đồ khối board mạch tủ lạnh.

Bài 3: Xác định các khối và các linh kiện của các khối từ board mạch thực tủ lạnh.

Bài 4: Sửa chữa các pan thường gặp trong board mạch tủ lạnh. Bài 5: Sơ đồ khối board mạch máy điều hòa không khí.

Bài 6: Khảo sát các mạch điều khiển động cơ, nhiệt độ.

Bài 7: Xác định các khối và các linh kiện của các khối từ board mạch thực máy điều hòa không khí.

Bài 8: Các mã lỗi, sửa chữa các pan thường gặp trong board mạch máy điều hòa không khí.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng.

 • Học viên được học trên các mô hình, thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm, từ 2 - 4 học viên thực hành trên 1 thiết bị.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Lắp đặt điều hòa không khí dân dụng”

Thời gian: (24h)

Học phí:

1.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.200.000đ.

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng.
 • Nắm được các tiêu chuẩn lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng.
 • Lập được danh mục dụng cụ và vật tư cần thiết.
 • Lắp đặt thành thạo máy điều hòa không khí hai khối treo tường, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, thời gian, thẩm mỹ.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh - điều hòa không khí.

Bài 2: Khảo sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy ĐHKK dân dụng.

Bài 3: Tiêu chuẩn lắp đặt máy ĐHKK dân dụng.

Bài 4: Kỹ thuật thi công đường ống.

Bài 5: Lắp đặt máy ĐHKK khí dân dụng.

Bài 6: Tính toán lựa chọn công suất, thiết bị lắp đặt cho máy ĐHKK dân dụng.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng và ưu tiên tham gia lớp sát hạch lấy chứng nhận từ công ty Daikin.

 • Học viên được học trên các thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm từ 2 đến 4 học viên /máy.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/ cô đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin và thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

  

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Sửa chữa điều hòa không khí dân dụng“

Thời gian: (24h)

Học phí:

1.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.200.000đ.

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc sửa chữa máy điều hòa không khí hai khối treo tường.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của máy điều hòa không khí dân dụng.
 • Phát hiện và giải quyết các sự cố cơ bản của máy ĐHKK dân dụng.
 • Thực hiện thành thạo công việc sửa chữa máy điều hòa hai khối treo tường.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh - điều hòa không khí.

Bài 2: Khảo sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy ĐHKK dân dụng.

Bài 3: Vận hành, đo đạt thông số máy ĐHKK dân dụng

Bài 4: Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục của máy ĐHKK dân dụng.

Bài 5: Sửa chữa, thay thế thiết bị, những hư hỏng thường gặp của máy ĐHKK dân dụng.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng và ưu tiên tham gia lớp sát hạch lấy chứng nhận từ công ty Daikin

 • Học viên được học trên các thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm từ 2 đến 4 học viên /máy.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/ cô đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin và thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học).

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

- Trình bày được quy trình thực hiện công việc bảo dưỡng máy

ĐHKK dân dụng.

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh - điều hòa

không khí.

- Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao thắng và ưu tiên tham gia lớp sát hạch lấy

chứng nhận từ công ty Daikin

“Bảo dưỡng

điều hòa không khí dân dụng”

Thời gian: (24h)

Học phí:

1.500.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.200.000đ.

 • Lập được danh mục dụng cụ và vật tư cần thiết.
 • Trình bày được nguyên tắc điều khiển hoạt động và bảo vệ của máy điều hòa không khí dân dụng.
 • Bảo dưỡng thành thạo máy điều hòa không khí hai khối treo tường, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, thời gian, thẩm mỹ.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 2: Khảo sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy ĐHKK dân dụng.

Bài 3: Vận hành, đo đạt thông số máy ĐHKK dân dụng

Bài 4: Tiêu chuẩn thực hiện công việc bảo dưỡng máy điều hòa không khí dân dụng.

Bài 5: Bảo dưỡng máy điều hòa không khí dân dụng.

 • Học viên được học trên các thiết bị hiện đại.
 • Học viên được thực hành theo nhóm từ 2 đến 4 học viên /máy.
 • Giáo viên giảng dạy là thầy/ cô đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin và thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.
 • Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.
 • Thời gian học: Tối 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 từ 17h45 đến 20h45. Học tại trường CĐKT Cao Thắng
 • Học phí chưa bao gồm vật tư ( vật tư sẽ được giáo viên hướng dẫn mua trong quá trình học)

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật lắp đặt

điều hòa không khí dân dụng Room -

Air”

Thời gian: ( 1 ngày)

Học phí:

800.000đ;

đối với học viên sinh viên trường: 640.000đ.

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng Room air theo tiêu chuẩn Dakin.
 • Lập được danh mục dụng cụ và vật tư cần thiết.
 • Lắp đặt thành thạo máy điều hòa không khí hai khối treo tường, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, thời gian, thẩm mỹ.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Quy trình và tiêu chuẩn lắp đặt lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng Room – Air.

Bài 2: Thực hành lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng Room – Air.

Bài 3: Vận hành đo đạt thông số hoạt động.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).
 • Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật lắp đặt

điều hòa không khí dân dụng Room - Air”

Thời gian:

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng Room air theo tiêu chuẩn Dakin.
 • Lập được danh mục dụng cụ và vật tư cần thiết.
 • Lắp đặt thành thạo máy điều hòa không khí hai khối treo tường, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn,

thời gian, thẩm mỹ.

Bài 1: Các điểm lưu ý và kỹ thuật thi công đường ống.

Bài 2: Quy trình và tiêu chuẩn lắp đặt lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng Room Air.

Bài 3: Thực hành lắp đặt máy điều hòa không khí dân dụng

Room Air.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).
 • Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

(2 ngày)

Học phí:

1.300.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 1.050.000đ.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 4: Vận hành đo đạt thông số hoạt động.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật Sửa chữa điều hòa không khí dân dụng Room -

Air“

Thời gian: (1 ngày)

Học phí:

700.000đ;

đối với học viên sinh viên trường: 560.000đ.

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc chuẩn đoán và xử lý sự cố máy điều hòa không khí dân dụng Room air.
 • Phát hiện và giải quyết các sự cố cơ bản của máy ĐHKK dân dụng.
 • Thực hiện thành thạo công việc sửa chữa máy điều hòa hai khối treo tường.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Chuẩn đoán và xử lý sự cố dựa vào mã lỗi trên máy Room Air Non - Inverter.

Bài 2: Chuẩn đoán và xử lý sự cố dựa vào mã lỗi trên máy Room Air Inverter.

Bài 3: Thực hành đo kiểm tình trạng các linh kiện trên máy điều hòa Room Air

Bài 4: Thực hành đo thông số họat động máy điều hòa không khí Room Air Inverter.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).- Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật Sửa chữa điều hòa không khí dân dụng

Room - Air“

Thời gian: (2 ngày)

Học phí:

1.100.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 900.000đ.

 • Trình bày được quy trình thực hiện công việc chuẩn đoán xử lý sự cố máy điều hòa không khí dân dụng Room air.
 • Phát hiện và giải quyết các sự cố cơ bản của máy ĐHKK dân dụng.
 • Thực hiện thành thạo công việc sửa chữa máy điều hòa hai khối treo tường.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Chu trình lạnh của máy điều hòa không khí Room Air.

Bài 2: Kiến thức căn bản về chuẩn đoán sự cố máy điều hòa không khí Room Air.

Bài 3: Kiến thức căn bản về điều khiển của máy điều hòa không khó Room Air.

Bài 4: Thực hành đo thông số họat động máy điều hòa không khí Room Air Inverter.

Bài 5: Chuẩn đoán sự cố bằng đồng hồ áp suất

Bài 6: Chuẩn đoán và xử lý sự cố dựa vào mã lỗi trên máy Room Air Non - Inverter.

Bài 7: Chuẩn đoán và xử lý sự cố dựa vào mã lỗi trên máy Room Air Inverter.

Bài 8: Thực hành chuẩn đoán và xử lý sự cố trên máy điều hòa không khí Room Air.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).
 • Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN

CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật Bảo trì điều hòa không khí dân dụng Room

- Air “

Thời gian: (1 ngày)

 • Trình bày được quy trình bảo trì máy điều hòa không khí dân dụng Room air.
 • Thực hiện thành thạo công việc bảo trì máy điều hòa không khí dân dụng Room air.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Tiêu chuẩn và quy trình bảo trì máy điều hòa không khí Room Air.

Bài 2: Thực hành đo đạt thông số vận hành.

Bài 3: Thực hành bảo trì máy điều hòa không khí Room air.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).
 • Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

Học phí:

700.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 560.000đ.

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TÊN

CHUYÊN ĐỀ

MÔ TẢ (CĐR)

NỘI DUNG

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

“Kỹ thuật Bảo trì điều hòa không khí dân dụng Room

- Air “

Thời gian: (2 ngày)

 • Trình bày được quy trình 15 bước bảo trì máy điều hòa không khí dân dụng Room air.
 • Thực hiện thành thạo công việc bảo trì máy điều hòa hai khối treo tường.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm và dụng cụ đồ nghề dùng cho điện lạnh dân dụng.

Bài 1: Lý thuyết bảo trì máy điều hòa không khí Room Air.

Bài 2: Các giải pháp bảo trì hiệu quả, sử dụng hòa chất ABUYUTORI, làm sạch bằng hơi nước, phin lọc thô Kirel và phin lọc kháng thể sinh học.

Bài 3: Thực hành khảo sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tháo lắp các chi tiết máy điều hòa không khí Room Air.

- Học viên đạt kết quả sát hạch được cấp chứng nhận từ Trường CĐKT Cao Thắng và Công ty Daikin Việt Nam và được ưu tiên giới thiệu việc làm đến các đại lý, trạm ủy quyền của Công ty Daikin Việt Nam; được cấp các thẻ ưu đãi và các quyền lợi theo qui định của công ty Daikin Việt Nam.

 • Học viên được hướng dẫn công việc theo qui trình Daikin, thực tập trên bộ máy RA Daikin ( 2 đến 4 học viên / máy).
 • Giáo viên giảng dạy là giáo viên Trường CĐKT Cao Thắng đạt chứng chỉ ủy quyền từ công ty Daikin.
 • Đối tượng khóa học:

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các đại lý - trạm ủy quyền - khách hàng của Daikin Việt Nam.

+ Kỹ thuật viên, thợ tại các công ty, nhà máy phải có kiến thức và kỹ năng về nghề điều hòa không khí.

Học phí:

1.100.000đ;

đối với học viên là sinh viên trường: 900.000đ.

Bài 4: Quy trình bảo trì máy điều hòa không khí Room air.

Bài 5: Thực hành đo đạt thông số hoạt động máy điều hòa không khí Room Air.

Bài 6: Thực hành bảo trì máy điều hòa không khí Room air.

+ Sinh viên năm cuối chuyên ngành liên quan về điều hòa hòa không khí

+ Học viên đã học các lớp ngắn hạn về điều hòa không khí.

 • Thời gian học: thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 8h30 đến 12h00, Chiều: 13h00 đến 17h00. Học tại trường CĐKT Cao Thắng.
 • Học phí đã bao gồm chi phí vật tư và cơm trưa.

 

 

 

 


Các Tin Khác: