logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

10.03.21 | 4189 |

Nghề Điện Tử Viễn Thông thuộc bộ môn Điện Tử Viễn Thông, khoa Điện-Điện Tử, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tổ chức đào tạo thường xuyên/ngắn hạn các chuyên đề:

 1. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS (Programming for IoT Applications)

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Nhận biết được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT;
 • Lựa chọn được các linh kiện, thiết bị, modul theo đúng yêu cầu;
 • Kết nối được các thành phần của hệ thống ứng dụng Io;
 • Lập trình được các ứng dụng IoT trên ESP8266/ ESP32 (KIT Phát triển tích hợp Module Wifi, Bluetooth, SIM, Sensor, LCD/OLED, …);
 • Xây dựng được hệ thống IoT cơ bản theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.
 1. QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG (Infrastructure Administrator)

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Nhận biết được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống hạ tầng mạng;
 • Lựa chọn được các dụng cụ,  thiết bị theo đúng yêu cầu;
 • Kết nối được các linh kiện, thiết bị theo đúng yêu cầu của hệ thống hạ tầng mạng;
 • Cài đặt, cấu hình được các thông số theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật;
 • Xây dựng được một hệ thống hạ tầng mạng theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ thầy Lại Nguyễn Duy - điện thoại: 0986515588; thầy Nguyễn Thiện Thông (Phó trưởng bộ môn) - điện thoại: 0967488660

Một số hình ảnh về trang thiết bị thực tập nghề Điện Tử Viễn Thông

- THỰC TẬP IoT

- THỰC TẬP SMARTPHONE

- THỰC TẬP TỔNG ĐÀI

- THỰC TẬP QUẢNG TRỊ HẠ TẦNG MẠNG

- THỰC TẬP THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI


Các Tin Khác: