logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Hotline: 0913 608 313

Nâng bậc thợ

11.03.21 | 916 |

 

NÂNG BẬC THỢ

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thường xuyên nhận hợp đồng với các cơ quan / nhà máy để tổ chức bồi dưỡng ôn – sát hạch thi nâng bậc thợ cho công nhân/ kỹ thuật viên các ngành nghề, và sát hạch bậc thợ.

Xin vui lòng liên hệ: Phạm Văn Thành - Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

ĐT: 028 3821 3112 - Fax: 028 3821 5951

DĐ: 0913.360.8313 - Email: pvthanh@ caothang.edu.vn


Các Tin Khác: