logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU NGHỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

10.03.21 | 5380 |

Nghề Cơ Khí thuộc bộ môn Cơ Khí Sửa Chữa, khoa Cơ Khí, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tổ chức đào tạo thường xuyên/ngắn hạn các chuyên đề:

 1. CNC CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được chức năng cơ bản của máy tiện máy CNC;
 • Lập trình trình, mô phỏng gia công tiện phay CNC trên phần mềm Fanuc21;
 • Vận hành, cài đặt thông số dao, phôi trên máy tiện phay CNC để gia công các chi tiết máy đạt yêu cầu kỹ thuật.
 1. CNC NÂNG CAO

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được nguyên lý tạo hình khi gia công ren, rãnh xoắn trên máy tiện phay CNC;
 • Cài đặt được các thông số dao, phôi  khi gia công chi tiết máy trên trục C máy tiện CNC, trục Q trên máy Phay CNC;
 • Áp dụng các chức năng chuyên sâu trong phần mềm để lập trình gia công chi tiết điển hình;
 • Vận hành máy gia công tiện phay CNC các bề mặt điển hình đạt yêu cầu kỹ thuật.
 1. THIẾT KẾ CƠ KHÍ VỚI CREO PARAMETRIC

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Vận dụng được những lệnh thiết kế cơ bản để thiết kế biên dạng 2D;
 • Thiết kế một số sản phẩm và cụm chi tiết máy trong cơ khí;
 • Xuất được bản vẽ 2D từ chi tiết và cụm chi tiết 3D;
 • Lập được chương trình gia công CNC.
 1. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Ứng dụng kỹ năng tin học trong lập trình, gia công;
 • Trình bày được chức năng cơ bản của các công cụ thường dùng trong phần mềm gia công;
 • Vận dụng các chức năng cơ bản trong phần mềm để lập trình gia công chi tiết điển hình.
 1. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG NÂNG CAO

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Ứng dụng kỹ năng tin học trong lập trình, gia công;
 • Trình bày được chức năng chuyên sâu của các công cụ thường dùng trong phần mềm gia công;
 • Vận dụng các chức năng cơ bản trong phần mềm để lập trình gia công chi tiết máy;
 • Có khả năng gia công trên máy CNC.
 1. TIỆN CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Sử dụng các loại dụng cụ đo vạn năng thành thạo (thước cặp, panme, đồng hồ so);
 • Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho từng dạng phương pháp gia công;
 • Tiện được các loại trụ ngoài, trong, côn đạt độ yêu cầu kỹ thuật.

 1. TIỆN NÂNG CAO

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Thực hiện đúng nội quy khi đến xưởng cơ khí thực tập, các quy định trước, trong, sau khi làm việc;
 • Nêu được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho từng loại ren cụ thể;
 • Mài được các loại dao tiện ren thông dụng;
 • Tiện được các loại ren đạt độ yêu cầu kỹ thuật.
 1. ỨNG DỤNG PHẦN MÊM 3D TRONG THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được chức năng cơ bản của các công cụ thường dùng trong phần mềm thiết kế 3D;
 • Sử dụng được các công cụ và lệnh vẽ cơ bản trong SolidWorks để dựng khối 3D;
 • Vận dụng các chức năng cơ bản trong phần mềm để thiết kế, lắp ráp, mô phỏng chi tiết điển hình, cụm chi tiết máy.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ thầy Nguyễn Văn Vũ (Phó trưởng khoa) - điện thoại: 0908662050

Một số hình ảnh về trang thiết bị thực tập nghề Cơ Khí

- THỰC TẬP TIỆN CƠ BÀN

 


Các Tin Khác: