logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

19.01.21 | 4144 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia:

- Bộ môn Điện tử viễn thông

- Công ty: TEL4VN

- Công ty: TKE24H

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Lập trình ứng dụng IoT (Internet of Thing)


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức nền về điện - điện tử và lập trình cơ bản.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Nhận biết được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT.

+ Lập trình ứng dụng IoT trên ESP8266/ ESP32 (KIT Phát triển tích hợp Module Wifi, Bluetooth, SIM, Sensor, LCD/OLED, …).

+ Xây dựng được một hệ thống IoT đơn giản bao gồm cả phần cứng và phần mềm.

+ Lập trình điều khiển thiết bị từ xa trên Smartphone, Web, …

+ Sử dụng được các tài nguyên mở (Open Source) trong IoT, Có khả năng phát triển tự tay tạo ra các ứng dụng IoT cho riêng mình.

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Tổng quan và Lập trình ứng dụng IoT

+ Lập trình SP8266/ ESP32 sử dụng Arduino IDE

+ Phần cứng cho các mạch ứng dụng IoT

+ Lập trình Arduino và các ứng dụng

+ Kết nối truyền thông trong Arduino

+ Ứng dụng ESP8266 điều khiển thiết bị qua Web Server

+ Internet of Things với Blynk

- Lịch dạy: Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

 

2. Quản trị hạ tầng mạng (Infrastructure Administrator)


 

- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức nền về mạng máy tính cơ bản và Internet.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Nhận biết được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống hạ tầng mạng.

+ Cấu hình các thiết bị hạ tầng mạng (Cisco Switch, Cisco Router, Cisco Firewall, ...).

+ Lắp đặt, bảo trì hạ tầng mạng tổng thể của cơ quan, doanh nghiệp.

+ Xây dựng được một hệ thống hạ tầng mạng cơ bản.

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Kết nối, cấu hình và bảo trì các thiết bị mạng.

+ Công nghệ chuyển mạch trong mạng LAN.

+ Định tuyến trên IPv4 và IPv6.

+ Các dịch vụ hạ tầng mạng.

+ Bảo mật hạ tầng mạng.

+ Triển khai tường lửa Cisco ASA.

Lịch dạy: Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

3. Thiết kế và triển khai hệ thống VoIP (Voice over Internet Protocol)


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức nền về Internet và mạng máy tính cơ bản.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Thiết kế hệ thống tổng đài IP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Triển khai, tư vấn hệ thống tổng đài IP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nội dung: (tóm tắt)

 + Giới thiệu tổng quan VoIP và tổng đài VoIP doanh nghiệp.

+ Thiết kế hệ thống tổng đài VoIP.

+ Triển khai tổng đài VoIP và các dịch vụ tổng đài nội bộ.

+ Xử lý các lỗi tổng đài thông dụng.

Lịch dạy: (Sáng thứ 7 và Sáng Chủ nhật) hoặc (Chiều thứ 7 và Chiều Chủ nhật).


Các Tin Khác: