logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Nghề Cơ điện tử

09.03.21 | 868 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: KHOA CƠ KHÍ/BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

 

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Khí nén cơ bản (Basic Pneumatics) – 30 tiết


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Biết sử dụng máy vi tính.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

Kiến thức:

+ Nhận biết được các linh kiện, thiết bị khí nén, ký hiệu.

+ Mô tả được công dụng các phần tử khí nén.

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điều khiển hệ thống khí nén

+ Tính toán được các thông số cơ bản trong hệ thống khí nén

Kỹ năng:

+ Lắp ráp được mạch điều khiển đơn giản và chọn lựa được cơ cấu chấp hành cho hệ thống khí nén

+ Đọc, hiểu một số thuật ngữ tiếng Anh lĩnh vực Khí nén

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Đại cương về khí nén

+ Máy nén khí

+ Phân phối và điều hoà khí nén

+ Cơ cấu chấp hành

+ Các van trong hệ thống khí nén

+ Sử dụng van logic

+ Sử dụng van hành trình

+ Sử dụng van thời gian

+ Sử dụng relay điện từ

+ Điều khiển 2 xy lanh

Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

 


Các Tin Khác: