logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề: Lắp đặt điện cơ bản

MỔ TẢ (CHUẨN ĐẦU RA):

- Thiết kế và lắp đặt các mạch chiếu sáng cơ bản

- Thiết kế và lắp đặt các mạch điều khiển cơ bản

CÁCH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

- Học viên đạt kết quả được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.

- Học viên được thực hành theo nhóm, từ 1 - 3 học viên thực hành trên 1 thiết bị/máy móc

- Đối tượng tham gia khóa học: mọi đối tượng, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật.

- Giáo viên hướng dẫn là thầy/cô có nhiều kinh nghiệm giảng dạy của Trường CĐKT Cao Thắng.

- Thời gian học: Tối 2- 4- 6 hoặc 3- 5- 7 từ 17h45 đến 20h45 hoặc theo thỏa thuận Thông tin liên hệ:

- Địa điểm học: tại trường CĐKT Cao Thắng.

Chuyên đề liên quan