logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

19.01.21 | 4401 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia:

 • Bộ môn Điện công nghiệp
 • Công ty:............................

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Lắp đặt điện dân dụng

- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức về điện

- Chuẩn đầu ra mô đun:

 • Lắp đặt các mạch chiếu sáng cơ bản
 • Lắp đặt mạch điều khiển bơm nước
 • Lắp đặt các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha cơ bản

- Nội dung: (tóm tắt)

 • Thực hành các mạch chiếu sáng cơ bản: kỹ thuật đi dây, kỹ thuật đấu nối dây, các mạch chiếu sáng cơ bản
 • Lắp đặt mạch điều khiển bơm nước
 • Đọc bản vẽ điện của công trình dân dụng
 • Lắp đặt các mạch điều khiển cơ bản cho động cơ không đồng bộ 3 pha: mạch mở máy trực tiếp, mạch đảo chiều quay,  Mạch Khởi động Y/∆.

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

 

2. Lắp đặt điện công nghiệp


 

 

 

- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Học viên đang làm việc trong lĩnh vực điện dân dụng và điện công nghiệp.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

 • Lắp đặt vận hành được các tủ điều khiển động cơ 3 pha
 • Lắp đặt vận hành mạch điều khiển động cơ 3 pha sử dụng biến tần
 • Vận hành được tủ ATS, tủ tụ bù, tủ hợp bộ Nội dung: (tóm tắt)

- Nội dung: (tóm tắt)

 • Lắp đặt và vận hành tủ điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha
 • Lắp đặt và vận hành tủ điều khiển động cơ 3 pha sử dụng biến tần
 • Vận hành tủ ATS, tủ tụ bù, tủ hợp bộ

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

 


Các Tin Khác: