logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo ĐIỆN TỬ

19.01.21 | 4036 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia:

- Bộ môn Điện tử Công nghiệp

- Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc

 

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Thiết kế, thi công LED quảng cáo chuyên nghiệp


 

- Yêu cầu: Có kiến thức cơ bản về Điện, Điện tử cơ bản, Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản

- Chuẩn đầu ra module:

Sau khi học xong chương trình, Học viên có khả năng:

 • Thiết kế được bản vẽ của bảng quảng cáo trên Corel Draw
 • Lựa chọn board điều khiển hệ thống bảng LED
 • Lập trình các hiệu ứng điều khiển bảng LED
 • Thi công được bảng các loại bảng LED thực tế (LED đơn và ma trận)
 • HV có thể mở cửa tiệm, cửa hàng chuyên về thiết kế và thi công LED quảng cáo

- Nội Dung Chương Trình

 • Buổi 1-2: Thiết kế bố trí LED đơn trên mica sử dụng phần mềm chuyên dụng
 • Buổi 3-4: Tìm hiểu Board điều khiển và xây dựng các hiệu ứng trên Board thông qua
 • phần mềm
 • Buổi 5 và 6 : Thi công LED ma trận đơn sắc, lập trình hiệu ứng....
 • Buổi 7 và 8: Thi công LED ma trận full màu, Thiết kế trình chiếu trên LED...
 • Buổi 9: LED sân khấu (trình bày, demo bởi chuyên gia trong lĩnh vực LED sân khấu)
 • Thực tập tại doanh nghiệp (tối thiểu 2 tuần) có lương

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6)

 

 


Các Tin Khác: