logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

26.01.21 | 819 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: Khoa Công nghệ thông tin

 

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Lắp ráp, cài đặt máy tính và tin học văn phòng (45 tiết)


 

 

Yêu cầu điều kiện đầu vào:

+ Sử dụng máy tính cơ bản

Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Nhận biết các thành phần của máy tính.

+ Trình bày được chức năng của các thành phần trong máy tính.

+ Tháo lắp máy tính, vệ sinh máy tính theo đúng quy trình.

+ Cài đặt được hệ điều hành và các chương trình ứng dụng trên máy tính.

+ Soạn thảo văn bản với Microsoft Word.

+ Xử lý bảng tính với Microsoft Excel.

+ Xử lý được các lỗi cơ bản trên máy tính.

Nội dung:

+ Các thành phần cơ bản của máy tính.

+ Chức năng của các thành phần trong máy tính.

+ Quy trình tháo lắp máy tính.

+ Vệ sinh máy tính.

+ Cài đặt hệ điều hành và các chương trình ứng dụng trên máy tính.

+ Soạn thảo văn bản với Microsoft Word.

+ Xử lý bảng tính với Microsoft Excel.

Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc Sáng Thứ 7, Chủ nhật).

 

2. Thiết kế quảng cáo (45 tiết)


 

- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

+ Sử dụng máy tính cơ bản

+ Yêu thích công việc thiết kế quảng cảo, có tính cẩn thận, tỉ mĩ.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Sử dụng ở mức cơ bản các công cụ trong photoshop

+ Nắm được hình thức và các bước thiết kế danh thiếp (name card).

+ Nắm được hình thức và các bước thiết kế hình ảnh bìa cho facebook (cover picture).

+ Thiết kế banner quảng cáo, tờ rơi.

+ Xây dựng một số hiệu ứng hình ảnh.

- Nội dung: 

+ Các công cụ thường dùng trong Photoshop.

+ Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản

+ Thiết kế banner quảng cáo.

+ Thiết kế danh thiếp.

+ Thiết kế ảnh bìa facebook

+ Kỹ thuật tạo ra các hiệu ứng

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc Sáng Thứ 7, Chủ nhật).

 


Các Tin Khác: