logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Đánh giá Kỹ năng nghề

07.03.22 | 1485 |

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức đanh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề theo các bậc trình độ sau đây:

TT

Tên Nghề

Bậc trình độ kỹ năng

1

Công nghệ ô tô

1, 2, 3

2

Cơ điện tử

1, 2, 3

3

Cắt gọt kim loại (Tiện vạn năng)

1, 2, 3

4

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

1, 2, 3

5

Chế tạo thiết bị cơ khí

1, 2, 3

6

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

1, 2, 3

7

Điện công nghiệp

1, 2, 3

8

Điện tử công nghiệp

1, 2, 3

9

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

1, 2, 3

Năm 2022: nghề Công nghệ thông tin và nghề Điện tử công nghiệp có kế hoạch đánh giá vào các tháng 6 và 9; các nghề còn lại chờ thông báo sau.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913608313 (Phạm Văn Thành)


Các Tin Khác: