logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Nâng bậc thợ

11.03.21 | 2445 |

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

V/v Tổ chức bồi dưỡng ôn – sát hạch công nhận bậc thợ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thường xuyên nhận hợp đồng với các cơ quan/nhà máy để tổ chức bồi dưỡng ôn – sát hạch công nhận bậc thợ theo tiêu chuẩn bậc lương của quý đơn vị cho công nhân/kỹ thuật viên các ngành nghề kỹ thuật.

Xin vui lòng liên hệ: Phạm Văn Thành - Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

ĐT: 028 3821 3112 - Fax: 028 3821 5951

DĐ: 0913.360.8313 - Email: pvthanh@ caothang.edu.vn


Các Tin Khác: