logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU NGHỀ HÀN

10.03.21 | 1635 |

Nghề Hàn thuộc bộ môn Cơ Khí Sửa Chữa, khoa Cơ Khí, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tổ chức đào tạo thường xuyên/ngắn hạn các chuyên đề:

 

 1. HÀN ĐIỆN 3G

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn điện;
 • Chọn thông số hàn phù hợp;
 • Hàn được các mối hàn: hàn bằng (1G), hàn góc ngang (2F), hàn leo góc (3F), hàn leo giáp mối (3G) theo phương pháp hàn điện đạt yêu cầu kỹ thuật;
 • Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn.
 1. HÀN QUE, MIG/MAG

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn que, Mig/Mag;
 • Chọn thông số hàn phù hợp;
 • Hàn được các mối hàn: hàn bằng (1G), hàn góc ngang (2F) theo phương pháp hàn que, Mig/Mag đạt yêu cầu kỹ thuật;
 • Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn.
 1. HÀN QUE, MIG/MAG, TIG

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn que, Mig/Mag,Tig;
 • Chọn thông số hàn phù hợp;
 • Hàn được các mối hàn: hàn bằng (1G), hàn góc ngang (2F) theo phương pháp hàn que, Mig/Mag, Tig đạt yêu cầu kỹ thuật;
 • Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn.
 1. HÀN TIG CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn TIG;
 • Chọn thông số hàn phù hợp;
 • Hàn được các mối hàn: hàn bằng (1G), hàn góc ngang (2F), hàn ống (1G) đạt yêu cầu kỹ thuật;
 • Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ thầy Võ Tùng Linh (Phó trưởng khoa) - điện thoại: 0909637123; Lê Hoàng Lâm (Phó bộ môn) - điện thoại: 0972390730

Một số hình ảnh về trang thiết bị thực tập nghề Hàn

- TT Hàn que

- TT Hàn Mig/Mag

- TT Hàn Tig


Các Tin Khác: