logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Nghề Cơ khí chế tạo

09.03.21 | 905 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: Khoa Cơ khí

 

HUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Thiết kế 3D (Solidworks) – 30 tiết


- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

 + Đọc được bản vẽ Kỹ thuật;

 + Vẽ AutoCad 2D.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Kiến thức:

- Trình bày được các tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật trong cơ khí.

+ Kỹ năng:

- Dựng được mô hình 3D từ bản vẽ 2D.

+ Nội dung: Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng

- Các kiến thức cơ bản phần 3D cơ khí

- Các công cụ về lệnh cho việc xây dựng, hiệu chuẩn khối 3D

- Các công cụ xuất bản vẽ 2D từ 3D.

Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

2. Vận hành máy CNC – 30 tiết


- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

 + Đọc được bản vẽ kỹ thuật;

 + Gia công Tiện, Phay cơ bản.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Kiến thức:

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy tiện phay CNC 3trục.

+ Kỹ năng:

 - Thao tác được máy tiện phay CNC

- Cài đặt được thông số dao, phôi

+ Nội dung: Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng

- Giới thiệu máy tiện phay CNC

- Giới thiệu các lệnh lập trình tiện phay CNC

- Thao tác máy

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

3. Tiện Phay cơ bản – 30 tiết


- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí;

- Sử dụng được dụng cụ đo cơ bản (thước cặp…)

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Kiến thức:

- Nhận biết an toàn lao động;

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy tiện phay vạn năng.

+ Kỹ năng:

- Thao tác máy tiện phay vạn năng hiện thị số;

- Tiện được trụ ngắn đạt cấp chính xác 10-12, độ nhám Rz20-Rz40 (bộ chốt bản lề);

- Phay được mặt phẳng song song vuông góc đạt cấp chính xác10-12, độ nhám Rz20-Rz40;

+ Nội dung:  Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng

- Giới thiệu máy tiện, phay vạn năng

- Thao tác máy tiện, phay

- Tiện trụ ngắn, trụ bậc, khoan lỗ trên máy tiện.

- Phay được mặt phẳng song song vuông góc

Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).


Các Tin Khác: