logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

10.03.21 | 1391 |

Nghề Cơ Điện Tử thuộc bộ môn Cơ Điện Tử, khoa Cơ Khí, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tổ chức đào tạo thường xuyên/ngắn hạn các chuyên đề:

 1. KHÍ NÉN - THỦY LỰC CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Lựa chọn được thiết bị khí nén – thủy lực phù hợp.
 • Lắp ráp các mạch ứng dụng trong các máy công nghiệp.
 • Vận hành, tìm và sửa lỗi trong hệ thống.
 • Thao tác lắp ráp, vận hành chuyên nghiệp.
 1. KHÍ NÉN - THỦY LỰC NÂNG CAO

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Lựa chọn được thiết bị khí nén – thủy lực phù hợp.
 • Thiết kế và lắp ráp được hệ thống điện khí nén, điện thủy lực trong các máy công nghiệp.
 • Vận hành, tìm và sửa lỗi trong hệ thống.
 • Thao tác lắp ráp, vận hành chuyên nghiệp.
 1. TỰ ĐỘNG HÓA VỚI PLC CƠ BẢN

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Lựa chọn được thiết bị điều khiển PLC thích hợp với nhu cầu.
 • Đọc, phân tích, hiệu chỉnh và cải tiến một chương trình có sẵn.
 • Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra và thay thế phần cứng một hệ thống PLC.
 1. TỰ ĐỘNG HÓA VỚI PLC NÂNG CAO

Sau khi học xong chuyên đề này Học viên có khả năng:

 • Cấu hình được mạng truyền thông Profibus.
 • Cài đặt được các thông số cơ bản của biến tần và điều khiển biến tần qua PLC.
 • Thiết kế được giao diện điều khiển và giám giát PLC.

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ thầy Nguyễn Thanh Phước (Trưởng Bộ môn) - điện thoại: 0918838418; Nguyễn Ngọc Thông (Phó trưởng Bộ môn) - điện thoại: 0394674671

Một số hình ảnh về trang thiết bị thực tập nghề Cơ Điện Tử

- Hệ thống MPS

- THỰC TẬP PLC

 


Các Tin Khác: